Graag uw aandacht voor het volgende:

Geen ongeluk is gebeurd
voor zover bij de autoriteiten bekend.

Dit is echter geen reden tot paniek.
Wel wordt u dringend doch preventief verzocht
ramen, deuren en gordijnen te sluiten.

Blijf te allen tijde kalm. Open de voordeur
niet, ook al wordt u van overheidswege daartoe bevolen.

Consumeer het aanwezige voedsel in uw voorraadkast
met beleid: om werkelijke overlast te voorkomen geldt sinds
het ontstaan van de toestand een algeheel straatverbod.

Eenheden zijn onderweg om verder ongemak
en uw medewerking daaraan te garanderen.

Zij zullen weldra op uw stoep staan en zich aankondigen
middels een kort maar traditioneel: ‘Politie! Doe open!’

Alle aanwijzingen omtrent de oorzaken van de kwestie
zijn inmiddels verplaatst naar een geheime locatie

alwaar bevoegde instanties een grondig onderzoek zullen verrichten
naar de omstandigheden en de oorzaken van de aldus ontstane situatie.

U wordt na afloop van deze investigatie uitvoerig geïnformeerd
door de daartoe bevoegde autoriteiten over halve waarheden
en te nemen hypothetische dan wel beperkende maatregelen.

De reguliere programmering van uw leven zal
zo spoedig mogelijk worden hervat.