• Onvolledige lijst van scheldwoorden die heel goed als alledaagse term kunnen fungeren

  textielzak watermeloen schemerlamp laaghangende bewolking zachte berm

  13 juni 2016
 • komt een man een kroeg binnen

  Komt een man een kroeg binnen met een baard, uit zijn broek hangt zijn enorme kip (Zeg het als je hem al kent, de grap niet de man, niet de kip) Zegt de man: barman twee biertjes eentje voor mij en eentje voor mijn vriendin hier Zegt de barman: dat is jouw vriendin niet dat […]

  2 mei 2016
 • Wim Brands

  Wim is dood. Wim, die ons aan het begin van de allereerste les poëzie aan de schrijversvakschool waarschuwde: ‘We gaan hier niet voorzichtig doen’. Om vervolgens uit te leggen dat wij niet samenvielen met de gedichten die we zouden schrijven, dat een gedicht een tafeltje is: ‘Soms is er een poot wat te kort of […]

  5 april 2016
 • Enkele ijzeren schrijverswetten

  gij zult niet in herhaling vallen gij zult uzelf niet tegenspreken gij zult onvoorspelbaar blijven gij zult onvoorspelbaar blijven

  27 maart 2016
 • onzekerheidsrelatie

  Zolang wij een computer geen zelfbewustzijn meegeven, hem geen module inplanten met een stem die de computer zachtjes maar onafgebroken influistert: ‘er komt een dag waarop je niet langer voldoet, waarop je afgedankt wordt’, hoeven wij voor kunstmatige intelligentie niet bang te zijn. Tegelijkertijd is bovenstaande voldoende reden om computerprogrammeurs die de pensioengerechtigde leeftijd naderen […]

  16 maart 2016
 • plot voor een sleutelroman

  Er was eens een sleutel. Hij voelde zich alleen, incompleet zelfs, incompleter nog dan een waarheid zonder koe, een speld zonder hooiberg, een tang zonder varken. En dus trok de sleutel de wijde wereld in, op zoek naar een slot, want – zo redeneerde hij – als er op ieder potje een dekseltje past… De […]

  23 november 2015
 • Laat ons

  Laat ons elkaar aankijken in het licht van wat gebeurt Laat ons gezamenlijk absoluut geen god aanroepen Laat ons niet met gesloten ogen bidden Laat ons niet geloven in een gelijk groter dan het lichaam waarin wij huizen Laat ons ons vertrouwen niet leggen in willekeurig welk opperwezen denkbaar Laat ons ons in eenheid niet […]

  14 november 2015
 • Wat is een gedicht?

  De vraag houdt me al weken bezig: wat is mijn definitie van poëzie? Dergelijke vragen komen als vanzelf in je op wanneer je je eigen werk in twijfel trekt, dan ga je je afvragen waaraan je werk eigenlijk moet voldoen. Ik heb kort overwogen om het begrip poëzie te duiden aan de hand van kenmerken […]

  31 oktober 2015
 • over (de betekenis van) poëzie in het woordenboek

  I. po·ë·zie (de; v) 1. dichtkunst dicht·kunst (de; v) 1. de kunst van het dichten dich·ten (dichtte, heeft gedicht) 1. verzen maken vers (het; o; meervoud: verzen) 1. versregel 2. klein gedicht ge·dicht (het; o; meervoud: gedichten) 1. een in versmaat of in dichterlijke stijl opgesteld stuk; vers II. de·fi·ni·tie (de; v; meervoud: definities) 1. […]

  31 oktober 2015